Over Fisser Onderwijsdiensten

Veel vragen stellen, eerlijk benoemen wat ik zie en vanuit een ander perspectief zaken bespreekbaar maken. Dat is in een notendop wat ik, Sander Fisser, doe met interim management.

Sinds 1996 ben ik werkzaam in het onderwijs, sinds 2006 in het management en ik heb onderweg nooit stilgezeten. Na een periode van 4 jaar in het buitenland begon ik Fisser Onderwijsdiensten; mijn eigen bedrijf waarin al mijn kwaliteiten samenkomen.

Wat doe ik?

Met Fisser Onderwijsdiensten richt ik mij op scholen in het primair onderwijs die behoefte hebben aan overzicht, rust en een nieuw startpunt op basis waarvan zij kunnen bouwen aan een (vernieuwde) toekomstvisie. Ik zie veel scholen tobben, zoeken en worstelen met vraagstukken die hun zicht vertroebelen op dat waar het eigenlijk om gaat: kinderen het onderwijs bieden dat zij nodig hebben, medewerkers zich weer van betekenis laten voelen en een organisatie die als collectief de verantwoordelijkheid neemt.

Hoe doe ik dat?

Vertrouwen en integriteit zijn de kernwaarden in mijn werk. Ook ben ik eerlijk en communiceer op een duidelijke wijze. Zo kunt u rekenen op een stabiele interim directeur die zegt waar het op staat en transparant werkt

Ik ben er namelijk van overtuigd dat transparantie dé manier is om de echte problemen boven tafel te krijgen. Pas dan heb je als organisatie een startpunt en kun je verder bouwen, zonder ruis of dubbele agenda’s.
Overigens kenmerkt mijn aanpak zich ook door luchtigheid en een nuchtere blik op het leven. En daar hoort humor bij. Op de werkvloer mag zeker ook gelachen worden.

Waarom doe ik wat ik doe?

Voor mij begint alles met de waarom-vraag. Waarom doe je wat je doet? Mijn eigen antwoord op die vraag luidt als volgt: ik wil op mijn manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat doe ik via het onderwijs. Met mijn werk als interim directeur zorg ik ervoor dat scholen hun aanbod beter afstemmen op de ontwikkeling en behoeftes van kinderen. En het zijn juist die ‘kleine’ veranderingen die het verschil maken voor de toekomst, want de jongere generatie ís de toekomst.