Aanpak

Interim management van Fisser Onderwijsdiensten is maatwerk. Iedere school is uniek, iedere situatie is uniek en dus verschilt ook de aanpak per project. Natuurlijk zijn er problemen die zich op meerdere scholen voordoen. Toch liggen niet altijd dezelfde oorzaken ten grondslag aan die problemen. Daarom richt ik mij specifiek op de aanpak van de oorzaken en niet op symptoombestrijding.

Mijn aanpak is erop gericht om de kwaliteit van het onderwijs en de hele organisatie er omheen naar een hoger niveau te brengen. Daarvoor is het nodig om de samenhang en het contact binnen de organisatie wezenlijk te versterken en te verbeteren. Waar de pijnpunten, en dus kansen, liggen, is per school of organisatie verschillend. Soms gaat het om herstel van de verhoudingen tussen collega’s onderling of met het management. Ook kan het gaan om de behoefte om het contact met de leerlingen en/of ouders een positieve impuls te geven.

Vier pijlers

Interim management van Fisser Onderwijsdiensten kan alleen slagen als er oog is voor vier belangrijke pijlers:
– Betrokkenheid
– Nieuwsgierigheid
– Onderzoekende houding
– Zelfsturing

Deze pijlers zie ik als het gereedschap om problemen helder te krijgen zodat we daarna kunnen focussen op de oorzaken die eraan ten grondslag liggen. Door betrokkenheid, nieuwsgierigheid, een onderzoekende houding en zelfsturing centraal te stellen in plaats van cv’s, kan ik de school op een duurzame manier verder helpen.

Strategisch – tactisch – operationeel

Ideeën vanuit het klaslokaal waarbij het niet lukt om ze te vertalen naar strategisch of tactisch niveau. Of bestuurlijke ideeën op strategisch vlak die op de werkvloer niet blijken te werken. Ik zie het vaak gebeuren.

In mijn aanpak heb ik oog voor de route van strategisch naar tactisch naar operationeel én terug. Ik overzie het grote plaatje en sta tegelijkertijd naast de mensen in het klaslokaal. Dat maakt mij tot een interim directeur die precies in de juiste mate betrokken is om ieder teamlid te laten floreren.

Succesvol team

Een succesvol team is meer dan een groep werknemers die slechts een gemeenschappelijke werkomgeving delen. Een succesvol team werkt als collectief structureel en effectief samen, waarbij de afzonderlijke teamleden zichzelf én elkaar laten groeien. Pas dan gaat een organisatie swingen.

Daarvoor is het noodzakelijk om zowel de groep als samenhangend systeem als de afzonderlijke leden individueel te coachen. In al mijn werkzaamheden komt mijn betrokkenheid, integriteit en eerlijkheid terug. Dat zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie zich gehoord voelt, terwijl ik tegelijkertijd het grotere geheel blijf overzien.

Trainingen en coaching

Naast ondersteuning in het onderwijsmanagement als interim directeur, ben ik ook beschikbaar voor het geven van trainingen op het gebied van organisatie-, team- en persoonsontwikkeling. Ik beschik bovendien over een netwerk van specialisten met wie ik graag samenwerk om scholen de juiste begeleiding te kunnen bieden. Is een combinatie van training, coaching en interim management gewenst? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.